Rumah > Berita > Kandungan

Forum pembangunan dan aplikasi teknologi fermentasi 2016

Dalam tahun-tahun kebelakangan, pembangunan pesat Bioengineering, 25% peratus pertumbuhan tahunan industrinya. Bio-Kejuruteraan yang cekap, alam mesra dan selamat adalah makanan, bio-farmaseutikal, makanan haiwan, mikroorganisma dan banyak lain industri yang disukai dan tahap kenaikan tahun.

Vektor asas dalam industri media sebagai ' Bioengineering ', menduduki kedudukan penting. Penanaman, skala sederhana kualiti penapis bakteria Bioteknologi, pengeluaran industri besar dan begitu juga tutup dan hubungan secara langsung, baik media adalah satu kejayaan dalam langkah terpenting perindustrian produk biologi. Sebagai promosi keupayaan bio-teknologi, penyelidikan dan pembangunan, dan secara beransur-ansur telah menjadi perhatian yang lebih kepada kepentingan medium.